Povijest AKD-a

AKD svoju specijalističku povijest kao proizvođač osobnih dokumenata i visoko zaštićenih tiskovina započinje godine 1991. izradom prve osobne iskaznice i putne isprave za građane Republike Hrvatske.
No, tradicija AKD-a seže unatrag sve do godine 1898. kada je na današnjoj lokaciji utemeljen litografički zavod »V. Rožankowski i Drug«, u povijesti tiskarstva naših prostora iznimno značajan zbog izrade vrsnih litografskih proizvoda: plakata, ilustriranih cjenika, naslovnih listova i natpisa, planova grada i raznih zemljovida, vrijednosnih papira, listovnih papira s memorandumima itd.
Od godine 1947. zavod nastavlja s radom pod nazivom Štamparski zavod “Ognjen Prica” i izrasta u jednu od najvećih i najuglednijih tiskara u ovom dijelu Europe.

Izgradnja suverene i suvremene hrvatske države zahtijevala je, između ostalog i osmišljavanje, proizvodnju i izdavanje osobnih dokumenata, prvenstveno osobne iskaznice i putovnice, za sve njene građane. Kako do tada u Hrvatskoj nije postojala tvrtka koja bi bila u mogućnosti odmah započeti s proizvodnjom ovih iznimno specifičnih proizvoda, javila se potreba za njenim osnivanjem.
Dana 03. srprnja 1991. godine pri Okružnim privrednim sudom u Zagrebu izdaje se rješenje o osnivanju tvrtke, proizvodno uslužno trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću pod punim nazivom „Agencija za komercijalnu djelatnost“ d.o.o. (skraćeno AKD d.o.o.). Tvrtku osniva Obrazovni centar Ministarstva unutarnjih poslova kao jedini osnivač.
U svrhu započinjanja poslova vezanih uz proizvodnju osobnih dokumenata građana RH, Agencija za komercijalnu djelatnost stručno je i tehnološko polazište pronašla u tiskari Ministarstva unutarnjih poslova RH. Usporedno, uslijed potrebe za veličinom i smještajem prihvatljivom površinom te okupljanjem tehničko – tehnoloških sredstava, odnosno ljudskog potencijala iz raznih stručnih područja, pa tako i grafičke industrije, dolazi do pripajanja tadašnjeg Štamparskog zavoda „Ognjen Prica“.