Umjetnost tiska

Uz neospornu dokazivost svog smart – pametnog programa, AKD s pravom može istaknuti i svoj art – komercijalni program koji najprimjerenije predstavlja naslov jedne od naših, nagrađenih tiskovina: Umjetnost tiska. Kakvoća tiskovina koje izlaze iz naših postrojenja vidljiva je, između ostalog, i kroz niz uglednih priznanja dodijeljenih od strane raznih ocjenjivačkih odbora na mnogobrojnim međunarodnim natjecanjima. No, kako je svako priznanje istodobno i obveza, u AKD-u nastojimo pratiti tehnologiju, zadržati vrhunsku kakvoću tiska te i dalje isporučiti iznimne grafičke proizvode: izvrsno otisnute i oblikovane monografije, knjige, udžbenike, brošure, kalendare, prospekte, mape, plakate, letke, časopise, stripove i dr. Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti neke od vlastitih projekata: