e-Putovnica

Sigurnost koja jamči slobodu kretanja

Putni i osobni identifikacijski dokumenti proizvedeni u AKD-u odraz su najnovijih tehničkih saznanja vezanih uz materijale koji moraju zadovoljavati visoke standarde po pitanju vijeka trajanja i sigurnosti, uz korištenje uravnotežene kombinacije sigurnosnih elemenata i tehnologija koji osiguravaju zaštitu na više razina i onemogućuju pokušaje krivotvorenja te uz primjenu tehnološki visoko razvijenog postupka personalizacije laserskim graviranjem koji se u današnje doba smatra jednom od najsigurnijih tehnologija personalizacije osobnih dokumenata. Cjelokupna proizvodnja odvija se unutar sigurnosno i proizvodno zatvorenog sustava što znači da je put od osmišljavanja i pripreme pa sve do završetka odrađen u skladu s najvišim zahtjevima sigurnosti, posebice onih standarda koji su preduvjet za proizvodnju svih vrsta osobnih identifikacijskih dokumenata.
Biometrijska putovnica u svojoj strukturi sadrži beskontaktni čip na kojem su pohranjeni biometrijski podaci nositelja putovnice, što vakvu  putnu ispravu čini manje pogodnom za moguće krivotvorenje, precizno identificira svaku osobu koja ulazi ili izlazi iz države, te usklađuje putne isprave pojedinih država s međunarodnim standardima sigurnosti putnih dokumenta kao jamstvenih čimbenika osiguranja granica i međudržavnih putovanja.

 

e-Putovnica građana RH

Sukladno propisima i regulativama Europske unije u području identifikacijskih dokumenata, a u skladu s tehničkim smjernicama za izradu i izdavanje putnih dokumenata temeljem međunarodnog standarda donesenog od strane International Civil Aviation Organisation, od 01. srpnja 2009. godine započelo je izdavanje biometrijske elektroničke putovnice druge generacije za građane Republike Hrvatske. Dizajn i elementi zaštite e-Putovnice usklađeni su sa zahtjevima međunarodnog standarda za putne isprave ICAO 9303, s propisom vijeća Europske Unije br. 2252/2004 te br. C 179/1.
Biometrijsku e-Putovnicu u Hrvatskoj izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH, a proizvodi Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.