Međunarodne norme i standardi

Primjena sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima raznih svjetskih normativnih organizacija je potreba tržišta, a zatim i dokaz svijesti vlasnika tvrtki, koji moraju težiti poboljšanju kvalitete, jer im o tome ovisi opstanak na tržištu. Koristi svih sustava upravljanja kvalitetom najčešće su dugoročne i vidljive tek nakon nekoliko godina primjene. Većina tvrtki i organizacija bilježi povećanu produktivnost i uspješnost kroz organiziranost poslovanja, povećano zadovoljstvo korisnika i zaposlenika te smanjenje troškova.
Kako cjelokupni proces proizvodnje osobnih dokumenata, visoko zaštićenih tiskovina, pametnih kartica i zaštićenih tiskovina poseban naglasak stavlja na sigurnost, AKD se nalazi pod 24-satnim nadzorom fizičke i tehničke zaštite. U AKD-u svaki proizvod nastaje u strogo kontroliranim i nadziranim uvjetima, što kupcu jamči da je vjerojatnost zloporabe svedena na najmanju moguću mjeru. Integriranjem sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću kao dijela cjelokupnog sustava za upravljanje kontroliranom kvalitetom poslovanja AKD je potvrdio svoje visoko postavljene sigurnosne standarde.

 

Politika sustava upravljanja

Definiranjem politika sustava upravljanja AKD d.o.o. se opredijelio za sustavno i učinkovito upravljanje kvalitetom i sigurnošću svojih proizvoda i usluga, za odgovorno i djelotvorno upravljanje energijom i zaštitom okoliša, održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja.

Sustavi upravljanja omogućavaju nam ispunjenje zakonskih obveza i osiguravaju dokaze da je poslovanje AKD-a usklađeno s upravljačkim postupcima koje propisuju europske ETSI i CEN norme i koji su kao najbolja praksa iskazani međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, Intergraf ISO 14298, ISO 12647, PCI CPS i SA 8000.

Sustav upravljanja kvalitetom temelji se na načelima usmjerenosti prema zadovoljenju zahtjeva kupaca, na kontinuiranom poboljšavanju procesa i na razvoj partnerskih odnosa, osiguravajući tako kvalitetan proizvod i uslugu.

Sustavi upravljanja energijom i zaštitom okoliša ugrađeni su u sve naše poslovne procese te predstavljaju neizostavne čimbenike u strategiji razvoja, poštivanju zakonskih obveza i dokaz su odgovornog odnosa prema energetskim resursima i zaštiti okoliša.

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću potpuno je posvećen zaštiti povjerljivosti svih podataka, integriteta i raspoloživosti cjelokupne materijalne i nematerijalne imovine, a u cilju unaprjeđenja sigurnosti poslovanja, očuvanja ugleda te održanja konkurentske prednosti.

Sustav upravljanja proizvodnjom unaprjeđuje postupke dizajniranja, izrade i individualizacije dokumenata i tiskovina, jamčeći pritom visoku razinu kvalitete i sigurnosti koju poznaje grafička industrija.

Upravljanje načelima društvene odgovornosti u središte politika stavlja radnika, njegova radna i druga univerzalna ljudska prava, zdravlje i sigurnost na radnom mjestu, pravnu zaštitu i motiviranost za stjecanje novih znanja sukladno međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim normama koje je Republika Hrvatska ratificirala..

Proizvodi i usluge AKD-a podvrgnuti su neovisnim ispitivanjima i ocjenjivanjima kako bi dokazali kvalitetu i sigurnost, te tako pomogli ostvarenju vizije razvoja elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Smatramo da uspjeh i održivi razvoj AKD-a dolazi kao rezultat sposobnosti organizacije da dugoročno planira i postigne svoje ciljeve, poklanjajući pritom pozornost potrebama i očekivanjima svih skupina dionika podjednako: radnicima, kupcima, dobavljačima, vlasnicima, partnerima i široj društvenoj zajednici.

AKD će sve upravljačke odluke donositi na načelu dobrog upravljanja koje se zasniva na uvažavanju stvarnih i mjerljivih činjenica i argumenata, pravodobnosti informiranja, uključivanju svih zainteresiranih te redovitom analiziranju učinaka svih odluka.

Vizija sustava upravljanja AKD-a je kontinuiranim unaprjeđivanjem poslovanja i organizacijske kulture postići poslovnu izvrsnost.

U ostvarivanju ove vizije pokreću nas ciljevi:

  1. poboljšati kvalitetu proizvoda i osigurati zadovoljstvo kupca;
  2. unaprjeđivati sigurnost i djelotvorno upravljati rizicima;
  3. brinuti o okolišu, racionalno upravljati energijom te pridonijeti konceptu održivog razvoja;
  4. poboljšati uvjete rada i sigurnost radnika te razvijati društveno odgovorno poslovanje;
  5. štititi privatnost i očuvati tajnost podataka;
  6. sustavno izgrađivati povjerenje i pospješiti usklađenost poslovanja.

Naša poslovna strategija zasniva se na kontinuiranom unapređenju sustava upravljanja kojim se ostvaruju vizija, misija i strateški ciljevi AKD-a.

Zagreb, 20. veljače 2018.                    

Glavni direktor                            

Jure Sertić