CWA 14641:2009

AKD je stekao CWA 14641:2009 certifikat za Upravljanje sigurnošću zaštićenog tiska u čijem opsegu je dizajn, proizvodnja i individualizacija pametnih kartica, putovnica, osobnih iskaznica i svih drugih dokumenata i sigurnosno osjetljivih tiskovina koje AKD proizvodi za državne i komercijalne svrhe.
Stjecanjem ovoga vrijednoga certifikata osigurani su dokazi da je poslovanje AKD-a usklađeno sa jasno identificiranim upravljačkim postupcima proizvodnje zaštićenog tiska koji  su kao najbolja praksa pobrojani u CWA dokumentaciji. Certifikat koji smo stekli izdan je za period od 3 godine, a na godišnjoj osnovi vršiti će se provjera održavanja sigurnosti na najvišoj upravljačkoj razini.