e-Tahograf

Digitalni tahograf - AKD, nositelj javne ovlasti

Digitalni tahograf obveza je propisana za sve članice EU a koju je preuzela i Republika Hrvatska kao potpisnica Europskog sporazuma o radu posade na vozilima koji obavljaju međunarodni cestovni prijevoz (AETR). Člankom 2. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13)određeno je tko mora imati ugrađen digitalni tahograf, a sa ciljem boljeg nadzora nad cestovnim prijevozom. Uporaba digitalnog tahografa temelji se na softveru EU-a i personaliziranim pametnim karticama na kojima se čuvaju svi relevantni podaci potrebni za evidencije radnog vremena. Isti podaci se osim na čipu pametne kartice zapisuju i u radnu memoriju digitalnog tahografa smještenog u vozilu.
Osim kartica za vozače u upotrebi su još tri vrste kartica: kartice prijevoznika, kartice nadzornog tijela i kartice radionice. Na tijelu kartice nalazi se niz zaštitnih elemenata kako bi se spriječila mogućnost krivotvorenja. Podaci unutar čipa su kriptirani kako bi se sačuvao integritet zapisanih podataka na kartici i u digitalnom tahografu. U tu svrhu sve zemlje koje su implementirale sustav digitalnog tahografa povezane su u jedinstvenu informatičku mrežu (TACHONET) kako bi se ubrzala provjera podnesenih zahtjeva za karticama i izdanih kartica. Memorijske kartice za digitalne tahografe standardnih su dimenzija kao i uobičajene kreditne kartice. Sustav digitalnog tahografa podrazumijeva snimanje podataka o vozaču kako u čipu pametne kartice tako i unutar svoje radne memorije. Svaki put prilikom upravljanja vozilom mobilni radnik je dužan koristiti svoju karticu vozača. Prijevoznici koji posjeduju svoju karticu prijevoznika moraju periodički skidati i prikupljati informacije sa uređaja iz vozila ali isto tako i sa kartice kako bi mogli potvrditi njihovu sukladnost.
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. je odlukom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske 5. veljače 2009. dobila javnu ovlast za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe na način određen Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.