Kontakt

Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Tel.: +385 1 3657 610
Savska cesta 31
HR-10 000 Zagreb
E-mail: akd@akd.hr

 

Ured uprave

Jure Sertić, glavni direktor

Tel.: +385 1 3657 720
Fax: +385 1 4843 518
E-mail: ured.uprave@akd.hr

 

Sektor prodaje

Adela Jelinek Bišćan, direktor

Tel.: +385 1 3657 714
Fax: +385 1 4843 523
E-mail: prodaja@akd.hr

 

Sektor IT

Tel.: +385 1 3657 668
Fax: +385 1 3657 741
E-mail: akd@akd.hr

 

Sektor razvoja poslovanja

Leo Lokas, direktor

Tel.: +385 1 3657 714
Fax: +385 1 4843 523

E-mail: razvojposlovanja@akd.hr

 

Sektor proizvodnje
 
Blaž Sviličić, direktor
 
Tel.: +385 1 3657 611
Fax: +385 1 4843 001
E-mail: akd@akd.hr

 

PJ Nabava

Katica Elez Markulin, voditelj

Tel.: +385 1 3657 689
Fax: +385 1 3657 673
E-mail: akd@akd.hr

 

PJ Financija i računovodstvo

Irena Kraljević, voditelj

Tel.: +385 1 3657 775
Fax: +385 1 3657 702

E-mail: akd@akd.hr

 

Službenik za informiranje

Anita Glavaš Vujić

Fax.: +385 1 4843 518
E-mail: pristupinformacijama@akd.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

E-mail: zastita.podataka@akd.hr

 

Ured digitalnog tahografa

Kranjčevićeva 5/II. kat, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 3015 555
Tel.: +385 1 4836 710
E-mail: digitalni-tahograf@akd.hr
 
 
Podrška za sustav sljedivosti duhanskih proizvoda
 
Za sve detalje vezano uz sustav sljedivosti duhanskih proizvoda posjetite Internet stranice izdavatelja jedinstvenih oznaka: https://tpd.akd.hr
 
E-mail: helpdesk-tpd@akd.hr