Kontakt

Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Tel.: +385 1 3657 610
Savska cesta 31
HR-10 000 Zagreb
E-mail: akd@akd.hr

Ured uprave

Tel.: +385 1 3657 720
Fax: +385 1 4843 518
E-mail: ured.uprave@akd.hr

Sektor prodaje

Tel.: +385 1 3657 714
Fax: +385 1 4843 523
E-mail: prodaja@akd.hr

Sektor IT

Tel.: +385 1 3657 668
Fax: +385 1 3657 741
E-mail: akd@akd.hr

Sektor razvoja poslovanja

Tel.: +385 1 3657 714
Fax: +385 1 4843 523
E-mail: razvojposlovanja@akd.hr

Sektor proizvodnje

Tel.: +385 1 3657 611
Fax: +385 1 4843 001
E-mail: akd@akd.hr

Korporativne komunikacije i marketing

Tel.: +385 1 3657 746
Fax: +385 1 4843 517
E-mail: marketing@akd.hr

Nabava

Tel.: +385 1 3657 689
Fax: +385 1 3657 673
E-mail: nabava@akd.hr

 

Pravni i opći poslovi

Tel.: +385 1 3657 792
Fax: +385 1 3657 700
E-mail: akd@akd.hr

 

Financija i računovodstvo

Tel.: +385 1 3657 775
Fax: +385 1 3657 702
E-mail: akd@akd.hr

 

Ured digitalnog tahografa

Savska cesta 28/I.kat
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 301 5555
E-mail: digitalni-tahograf@akd.hr

 

Službenik za informiranje

Renata Jandrašek

Tel.: +385 1 3657 610
Mob.: +385 99 3394 766
Fax.: +385 1 4843 517
E-mail: pristupinformacijama@akd.hr