Kontakt

Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Tel.: +385 1 3657 610
Savska cesta 31
HR-10 000 Zagreb
E-mail: akd@akd.hr

Ured uprave

Jure Sertić, glavni direktor

Tel.: +385 1 3657 720
Fax: +385 1 4843 518
E-mail: ured.uprave@akd.hr

Sektor prodaje

Adela Jelinek Bišćan, direktor

Tel.: +385 1 3657 714
Fax: +385 1 4843 523
E-mail: prodaja@akd.hr

Sektor IT

Ivan Penava, direktor

Tel.: +385 1 3657 668
Fax: +385 1 3657 741
E-mail: akd@akd.hr

Sektor razvoja poslovanja

Leo Lokas, direktor

Tel.: +385 1 3657 714
Fax: +385 1 4843 523

E-mail: razvojposlovanja@akd.hr

Sektor proizvodnje

Blaž Sviličić, direktor

Tel.: +385 1 3657 611

Fax: +385 1 4843 001
E-mail: akd@akd.hr

PJ Nabava

Katica Elez Markulin, voditelj

Tel.: +385 1 3657 689
Fax: +385 1 3657 673
E-mail: nabava@akd.hr

PJ Pravnih i opći poslova

Željka Kovačić, voditelj

Tel.: +385 1 3657 792
Fax: +385 1 3657 700
E-mail: akd@akd.hr

 

PJ Financija i računovodstvo

Irena Kraljević, voditelj

Tel.: +385 1 3657 775
Fax: +385 1 3657 702
E-mail: akd@akd.hr

 

Ured digitalnog tahografa

Kranjčevićeva 5/II. kat, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 3015 555

Tel.: +385 4863 710
E-mail: digitalni-tahograf@akd.hr

 

Službenik za informiranje

Renata Jandrašek

Tel.: +385 1 3657 610
Mob.: +385 99 3394 766
Fax.: +385 1 4843 517
E-mail: pristupinformacijama@akd.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

E-mail: zastita.podataka@akd.hr