Telekomunikacijske kartice

http://site3.planet-internet.hr/fm/UsersDir/User43/AKD/kartice/telekomunikacijska_kartica_small.pngTelekomunikacijsko tržište kontinuirano proizvodi, usavršava i inovira svoju tehnologiju. AKD u području raznih telekomunikacijskih prepaid kartica može fleksibilno podržati i pratiti zahtjeve telekomunikacijskih kompanija koje kreirajući svoje proizvode i usluge prate specifične zahtjeve tržišta i korisnika.