Aplikacije i servisi

AKD se, na temelju svog osnovnog područja poslovanja koje prvenstveno obuhvaća ponudu potpunih, opće prihvatljivih, a opet jedinstvenih e-rješenja , sve više usmjerava na razvijanje vlastitih aplikacija i servisa. Neovisno je li riječ o aplikacijama koje su „tek“ dio drugih, većih aplikacija i servisa, ili je, pak, riječ o cijelim sustavima, svima se pristupa na način ponude jednostavnog i potpuno sigurnog korištenja te neosporne otpornosti na potencijalne napade koji bi mogli kompromitirati sastavnice same aplikacije, odnosno podatke koje ista obrađuje. U svom nastojanju da se maksimalno posveti poslovnim partnerima, spremni smo zadovoljiti njihove potrebe, zahtjeve i želje te specifičnim promjenama svaku aplikaciju učiniti najprihvatljivijom.