08.04.2019

Zahvaljujući AKD-ovim rješenjima brže, jednostavnije i jeftinije do dozvola za gradnju

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je sukladno smjernicama Vlade RH, donijelo odluku o nastavku digitalizacije procesa e-Dozvola te je postojeći sustav nadograđen podmodulom e-Konferencija. Sadašnji postupak izdavanja dozvola imat će manje koraka, bit će u potpunosti digitaliziran, troškovi će biti manji, sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole će se smanjiti, a komunikacija svih u sustavu odvijat će se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Unutar nove e-usluge dionici sustava moći će, na siguran način, komunicirati i razmjenjivati svu dokumentaciju elektronički. Potpisivanje dokumenata u ovom okruženju vršit će se AKD-ovim kvalificiranim elektroničkim potpisom, uz kvalificiranu vremensku ovjeru. AKD je za potrebe ovog projekta omogućio uspostavu potpisnog rješenja te kvalificiranu vremensku ovjeru dokumenata i potpisa, a kako bi se osigurale pretpostavke za komunikaciju na svim razinama lokalne i regionalne samouprave, svi službenici koji sudjeluju u procesu imaju i AKD kID poslovnu karticu s potpisnim i identifikacijskim certifikatom.

„Razvoj e-usluga u području prostornog uređenja od ključne je važnosti za poboljšanje učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti rada javne uprave u ovom području, čime se izravno pridonosi poboljšanju ukupne investicijske klime, većem stupnju zadovoljstva korisnika, kao i daljnjem napretku Republike Hrvatske kao digitalno zrelog društva i ekonomije“, istaknuo je glavni direktor AKD-a Jure Sertić.

Jedan od ključnih ciljeva AKD-a upravo je razvijati poslovno tehnološka rješenja koja omogućuju učinkovitu komunikaciju tvrtki, građana i državne uprave te smo iznimno ponosni što smo dio ove pozitivne priče.