Skip to content

Norme i standardi

Politika sustava upravljanja

Politika integriranog sustava upravljanja

Donošenje politike integriranog sustava upravljanja strateška je odluka i opredjeljenje AKD-a za sustavno i učinkovito upravljanje kvalitetom i sigurnošću svojih proizvoda i usluga, za djelotvorno upravljanje energijom i zaštitom okoliša, za održivi razvoj te za etično i društveno odgovorno poslovanje.

Integrirani sustav upravljanja omogućava nam ispunjenje zakonskih obveza i pruža dokaze da je poslovanje AKD-a usklađeno s upravljačkim postupcima koji su kao najbolja praksa iskazani kroz međunarodne norme. O tome svjedoče brojni certifikati koje smo stekli, a koji pridonose vidljivosti stalnih napora uloženih u unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti naših proizvoda i usluga.

ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom uveden je davne 2008. godine. On se temelji na načelima usmjerenosti prema zadovoljenju zahtjeva kupaca, na kontinuiranom poboljšavanju poslovnih procesa i na razvoju partnerskih odnosa, osiguravajući tako trajno kvalitetan proizvod i uslugu. Djelotvorna primjena moćne tehnologije, naše stoljetno iskustvo u grafičkoj industriji te usklađenost s PSO ISO 12647 normom pružaju kupcu najvišu razinu kvalitete tiska koju danas poznaje grafička industrija.

Intergraf ISO 14298 Sustav upravljanja sigurnošću tiska dopunjuje zakone i propise vezane uz proizvodnju identifikacijskih isprava i drugih sigurnosnih tiskovina i tako pruža jamstva da se primjenjuju iznimno složeni sigurnosni zahtjevi za proizvodnju, a sve u svrhu zaštitite interesa kupca, korisnika i šire javnosti. Implementacijom normi PCI CPP za izradu bankarskih kartica dodatno smo smanjili, eliminirali i spriječili radnje koje ugrožavaju naš sustav upravljanja sigurnošću tiska.

Uvijek vodimo računa da u svoje proizvode ugrađujemo vjerodostojne materijale i sastavnice koje potječu od dobro gospodarenih šuma, kontroliranih izvora i ponovno upotrijebljenih materijala s jamstvom FSC® C173174 lanca sljedivosti. Također, briga za kvalitetu okoliša i odgovoran odnos prema energetskim resursima trajna su preokupacija našeg ISO 14001 Sustava upravljanja zaštitom okoliša i ISO 50001 Sustava upravljanja energijom.

ISO/IEC 27001 Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću u potpunosti je posvećen kupcima i krajnjim korisnicima naših IT usluga, zaštiti njihovih podataka te očuvanju povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti svih informacijskih resursa, bez obzira na prijetnje kojima su oni izloženi. Dogradnjom kontrola ISO/IEC 20000 Sustava upravljanja uslugama osigurali smo da naše IT usluge budu učinkovite i otporne, a da pri tom zadovolje dogovorene uvjete i ostvare vrijednost za kupce, korisnike i organizaciju.

Poštivanjem temeljnih načela društvene odgovornosti u skladu sa SA 8000 normom u središte pažnje stavljamo radnika, njegova radna i druga univerzalna ljudska prava, zdravlje i sigurnost, organizacijsku pravednost, motiviranost radnika kao i pravnu zaštitu sukladno međunarodnim konvencijama i deklaracijama koje je Republika Hrvatska ratificirala. ISO 37001 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja postavlja ozbiljna socijalna, moralna i ekonomska pitanja. Promicanjem etičnog rukovođenja nastojimo ojačati povjerenje u institucije i pospješiti pravedno i učinkovito funkcioniranje tržišta.

Proizvodi i usluge AKD-a kontinuirano se podvrgavaju ispitivanjima od strane akreditiranih tijela i laboratorija kako bi se dokazala njihova sigurnost, kvaliteta i usklađenost s regulativom i međunarodnim normama. Rezultat takvog pristupa stvara pozitivnu razliku između onoga što naš kupac plaća i onoga što dobije kroz naše proizvode i usluge.

Smatramo da uspjeh i održivi razvoj AKD-a dolazi kao rezultat sposobnosti organizacije da prepozna izazove modernog društva te da dugoročnim planiranjem postigne svoje ciljeve, poklanjajući pritom podjednaku pozornost na potrebe i očekivanja svih dionika: radnika, korisnika, kupaca, dobavljača, vlasnika, partnera i šire društvene zajednice.

AKD sve upravljačke odluke donosi po načelu dobrog upravljanja koje se zasniva na uvažavanju stvarnih i mjerljivih činjenica i argumenata, pravodobnosti informiranja, uključivanju svih zainteresiranih dionika te na redovitom analiziranju učinaka svojih odluka. Vizija integriranog sustava upravljanja AKD-a je kontinuiranim unaprjeđivanjem poslovanja i organizacijske kulture postići poslovnu izvrsnost. U ostvarivanju ove vizije pokreću nas ciljevi:

  1. osigurati vrhunsku kvalitetu tiskanih proizvoda korištenjem sirovina kontroliranog porijekla;
  2. djelotvorno upravljati rizicima i jamčiti sigurnost proizvoda i usluga bez kompromisa;
  3. učinkovito upravljati IT uslugama, povećati sposobnost oporavka i jačati otpornost informacijskog sustava;
  4. brinuti o okolišu, sprječavati zagađenje te pridonijeti konceptu održivog razvoja;
  5. poboljšati energetske performanse i racionalno upravljati energijom;
  6. unaprijediti uvjete rada i sigurnost radnika te razvijati etično i društveno odgovorno poslovanje;
  7. štititi privatnost i očuvati tajnost podataka naših kupaca i korisnika;
  8. sustavno graditi povjerenje i pospješiti usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom i normama.

Vjerujemo da stalnim unaprjeđenjem sustava upravljanja djelujemo na ostvarenju strateških ciljeva AKD-a i Republike Hrvatske te da mijenjamo stvari za dobrobit šire društvene zajednice.

Zagreb, 03. svibnja 2022.                                 

Jure Sertić, glavni direktor

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam