Skip to content
AKD hero image read2

Uvjeti korištenja

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju pravno obvezujući ugovor sklopljen između vas osobno ili kojeg ste sklopili kao nečiji zakonski zastupnik ("vi") i AKD d.o.o. ("tvrtka", "mi" ili "naš"), a koji se tiče vašeg pristupa korištenja naše mrežne stranice, kao i bilo koji drugi medijski oblik, medijski kanal, mobilnu web-stranicu ili mobilnu aplikaciju (zajednički: "internetska stranica"). Pristupom web mjestu smatra se da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove Uvjete korištenja te da su oni za Vas obvezujući.

AKO SE NE SLAŽETE U CIJELOSTI SA OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA, TADA VAS UPUĆUJEMO DA ODMAH PRESTANETE SKORIŠTENJEM NAŠE INTERNETSKE STRANICE.

AKD zadržava pravo promjene sadržaja objavljenog na internetskoj stranici www.akd.hr, sukladno izmjenama obvezujućih propisa, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. Izmjene Uvjeta primjenjuju se od dana objave.

Svako korištenje www.akd.hr podložno je niže navedenim uvjetima, te se smatra da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi podataka.

Sigurnost podataka

Svi korisnici koji pristupaju internetskoj stranici koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. AKD ne odgovara za ikakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala uslijed pristupanja, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice zbog greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

AKD će uložiti razumne napore da održi ovu internetsku stranicu funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu potpune, točne i pouzdane. AKD nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost objavljenih podataka, materijala ili informacija.

Dokumenti, podatci i informacije objavljeni na internetskoj stranici www.akd.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka AKD-a ili na način koji može uzrokovati štetu AKD-u ili trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internetskim stranicama mogu se koristiti isključivo uz poštivanje autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Izmjene i prekidi usluge

AKD pridržava pravo promjene, izmjene ili uklanjanja sadržaja na internetskoj stranici u bilo kojem trenutku ukoliko održavanje istoga postane posebice otegotno. U navedenome smislu AKD se ne smatra odgovornim prema pristupatelju ili trećoj strani. 

AKD ne može jamčiti da će internetska stranica biti dostupna u svakom trenutku. U slučaju mogućih hardverskih, softverskih ili drugih problema ili potrebe održavanja, isto može rezultirati prekidima, kašnjenjima ili pogreškama. AKD pridržava pravo promjene, revizije, ažuriranja, obustave, ukidanja ili bilo kakvog drugog mijenjanja, u bilo koje vrijeme ili iz bilo kojeg razloga bez prethodne obavijesti. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja slažete se da AKD ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neugodnosti uzrokovane nemogućnošću pristupa ili korištenja tijekom prekida ili ukidanja internetske stranice.

Ispravci

Informacije na ovoj internetskoj stranici mogu sadržavati tipografske pogreške, netočnosti ili propuste, uključujući opise, cijene, dostupnost i razne druge podatke. Moguće je da se neki podaci ili informacije na ovoj internetskoj stranici nalaze u datotekama ili su strukturirani u formatima koji sadrže greške. U takvim slučajevima ne možemo zajamčiti da naša usluga neće biti prekinuta ili otežana na bilo koji drugi način. AKD pridržava pravo ispravljanja pogrešaka, netočnosti ili propusta te izmjene ili ažuriranje podataka na internetskoj stranici u svakom trenutku bez prethodne najave.

Tajnost i zaštita osobnih podataka

AKD primjenjuje sve pozitivne propise koji uređuju tajnost i zaštitu osobnih podataka korisnika. U skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation), a koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Vaša prava kao korisnika stranice su: pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava na pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, pravo na ulaganje prigovora, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Podatke koje prikupljamo odnose se na podatke koje dostavljate prilikom slanja upita prema nama. Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke o vama, npr. informacije pomoću kojih vas možemo izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što u ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, odnosno tvrtke ako je u nazivu osobni podatak, IP adresa te ostali osobni podaci ako ih iznosite u komunikaciji sa nama, kod izvršavanja ugovornog odnosa, u slučajevima kada: nas kontaktirate, postavljate pitanja, surađujemo s vama kao našim dobavljačem, poslovnim partnerom, obrađujemo vašu molbu ili prijavu za posao, kada izdajemo račun za proizvode/usluge. Prikupljene podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni.

Slanje poruka elektroničkom poštom

Komunikacija ili materijali koje dostave korisnici kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivima. Slanje poruka putem elektroničke pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima je moguće identificirati osobu, može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih strana ili pogrešnoj dostavi.

AKD ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Linkovi na stranice trećih strana

Ova internetska stranica sadrži i podatke i informacije te veze internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

AKD nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Mjerodavno pravo

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i Uvjeta korištenja internetske stranice www.akd.hr mjerodavno je pravo Republike Hrvatske, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internetske stranice ili u svezi s njom, isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu. U slučaju bilo kakvog spora čije rješavanje pokrene pristupatelj ili AKD (pojedinačno, "stranka" i kolektivno, "stranke"), stranke se slažu da će prvo pokušati riješiti spor mirnim putem. Takvi neformalni pregovori započinju pismenom obavijesti jedne strane drugoj strani.

Ukoliko se spor ne riješi mirnim putem, za slučaj sudskog postupka isti je u nadležnosti stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 01.06.2021. godine te se primjenjuju do obavijesti o izmjeni.

KONTAKTIRAJTE NAS

Da bismo riješili Vašu eventualnu pritužbu u vezi s internetskom stranicom ili dobili dodatne informacije u vezi s upotrebom iste, molimo kontaktirajte nas na zastita.podataka@akd.hr.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam