14.07.2020

Izvršena podjela s preuzimanjem društva Hrvatski novčarski zavod d.o.o.

Suvlasnici društva HNZ d.o.o., AKD d.o.o. i Hrvatska narodna banka, donijeli su zajedničku poslovnu odluku da se provede postupak podjele s preuzimanjem društva HNZ d.o.o. koji postupak je dovršen danom upisa podjele s preuzimanjem kod sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 1. srpnja 2020. temeljem čega je društvo AKD d.o.o. od društva HNZ d.o.o. preuzelo gospodarsku cjelinu koja se odnosi na djelatnost registarskih pločica.

AKD d.o.o. je univerzalni pravni slijednik preuzete gospodarske cjeline kao skupa prava i obveza detaljno utvrđenih Ugovorom o podjeli s preuzimanjem sklopljenim s društvom  HNZ d.o.o. Provedbom postupka podjele s preuzimanjem, društvo AKD d.o.o. preuzelo je imovinu te cjelokupno postrojenje zajedno s 18 radnika, sve u odnosu na preuzetu gospodarsku cjelinu.

Motivacija za navedenu promjenu proizašla je iz procjene da je sadašnje poslovanje društva  HNZ d.o.o., ponajprije u dijelu gospodarske cjeline koja je predmet podjele, moguće dodatno poboljšati optimizacijom postojećih poslovnih procesa, povećanjem interne organizacijske učinkovitosti, novim investicijskim ciklusima te povećanjem profitabilnosti ulaganjem u nove tehnologije.

Radujemo se nastavku poslovanja i novim poslovnim izazovima preuzete gospodarske cjeline, koja će svoju djelatnost nadalje obavljati u okrilju AKD-a.