19.03.2020

Obavijest korisnicima usluga i poslovnim partnerima AKD-a

Poštovani korisnici usluga i partneri,

u okolnostima pandemije koronavirusa poslovanje AKD-a te komunikacija s korisnicima naših usluga i partnerima odvija se redovito.

Osigurali smo kontinuitet neprekinutosti poslovanja - uredno se isporučuju personalizirane kartice i PIN omotnice, sukladno ugovornim odnosima, te daje podrška prilikom certifikacije, izmjena, nadogradnji te implementacije postojećih projekta. Definirali smo plan raspodjele proizvodnih resursa u dva tima (A i B) koji rade neovisno jedan o drugome.

AKD prati upute tijela javnih vlasti te strogo primjenjuje odluke Stožera civilne zaštite RH. Izdali smo upute zaposlenicima u svim našim proizvodnim procesima o provedbi preventivnih mjera zaštite od koronavirusa na poslu i izvan prostorija AKD-a. Zaposlenike svakodnevno izvještavamo internim priopćenjem o svim novostima i poduzetim mjerama. Kako bi se smanjila gustoća kontakata s onim zaposlenicima koji zbog prirode posla moraju raditi na određenim lokacijama,organizirali smo rad od kuće, gdje je to moguće, posebice onim zaposlenicima koji čine podršku proizvodnim procesima.

Spremni smo za bilo kakav slučaj potrebe za ograničenjima u poslovanju i reorganizaciji posla, o čemu ćete bez odgode biti informirani.

U promijenjenim okolnostima i novonastaloj situaciji u svijetu te izazovima koji su pred nama, AKD će i dalje biti fokusiran na ispunjenje svih obaveza prema svojim klijentima i poslovnim partnerima te će minimizirati moguće utjecaje na proizvodne procese.

Zahvaljujemo Vam na povjerenju, razumijevanju i podršci.

S poštovanjem,

AKD