MasterCard

Mastercard certifikatUzimajući brand AKD kartice kao jednu od temeljnih okosnica strategije svog budućeg razvoja, odnosno potrebu i nastojanje AKD-a da se bankarskom sektoru, perspektivnoj tržišnoj niši današnjice, predstavi kao kvalitetan i pouzdan proizvođač bankarskih kartica s implementiranim različitim oblicima zaštite, AKD je po uspješnoj provedbi neovisnog audita prema zahtjevima Global Vendor (GV) certifikacijskog programa koje postavlja MasterCard International, dobio MasterCard certifikat. MasterCard International proizvođačima MasterCard bankarskih kartica izričito uvjetuje poseban pristup materijalima i specifikacijama kao i poštivanju sigurnosnih, financijskih i ugovornih zahtjeva, a sam se certifikat koji AKD posjeduje odnosi na proizvodne procese ugradnje čipa na kartice i vršenje usluga individualizacije koje obuhvaćaju reljefni tisak na karticama, fizičku individualizaciju kartica (lasersko graviranje, termalni prijenos udubljeni tisak), kodiranje magnetske trake te individualizaciju čipa.