21.05.2020

U godinu dana primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda AKD izdao 1,6 milijardi jedinstvenih kodova

Prije godinu dana EU je započela s punom primjenom regulative o sljedivosti duhanskih proizvoda (TPD), a države članice bile su obvezne osigurati početak rada nacionalnih sustava za izdavanje jedinstvenih kodova za duhanske proizvode. Kao hrvatski izdavatelj, AKD je bio predvodnik u procesima razvoja, zahvaljujući čemu je Hrvatska bila prva članica koja je još u travnju prošle godine, objavila službenu verziju sustava i započela s registracijom poslovnih subjekata.

Naime, Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/574 o tehničkim standardima za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda stupila je na snagu 20. svibnja 2019. godine. Od tada, sve tvrtke koje se nalaze u lancu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda moraju biti registrirane i označene posebnom identifikacijskom oznakom. U tu svrhu AKD je razvio tehnološko rješenje koje omogućava generiranje jedinstvenih kodova i komunikaciju svih uključenih strana. Takav način povezivanja i označavanja proizvoda omogućuje nadzornim tijelima praćenje puta kutije cigareta ili drugog duhanskog proizvoda od tvornice ili države u kojoj su proizvedeni, do svakog prodajnog mjesta na kojem se ta roba prodaje. Za sve korisnike osiguran je jednostavan sustav prijave putem web stranice: https://tpd.akd.hr/, gdje svi gospodarski subjekti koji se žele baviti prodajom cigareta i drugih duhanskih proizvoda moraju prijaviti svoje prodajne objekte.

AKD je u proteklih godinu dana izdao više od 1.6 milijardi jedinstvenih kodova za duhanske proizvode te oko 20.000 kodova za gospodarske subjekte i objekte. Ovaj međunarodni projekt jedan je od najkompleksnijih međudržavnih sustava koji je EU propisala i podržala njegovu uspostavu. Do danas je centralni EU repozitorij obradio više od 32 milijarde jedinstvenih kodova za duhanske proizvode na tržištu EU.

Danas je najveća vrijednost TPD sustava u informacijama koje su dostupne tijelima koja rade na suzbijanju crnog tržišta. Neovisno o tome da li su duhanski proizvodi proizvedeni na tržištu EU ili izvan niti jedna kutija ne smije se staviti na tržište bez jedinstvene oznake. Sustav je donio i benefite zdravstvenom sustavu osiguravajući jednostavnu provjeru podrijetla proizvoda što omogućuje uklanjanje zdravstveno nesukladnih proizvoda s tržišta.

AKD će i dalje nastaviti svoje znanje, ekspertize i pozitivne prakse stečene kroz dosadašnje uspješne projekte uspostave sljedivosti lanca proizvodnje i distribucije, ugrađivati u nove usluge u različitim sektorima, a kako bi pomogao proizvođačima u povećanju razine povjerenja kupaca u proizvode te suzbijanju tržišta krivotvorenih proizvoda.