Skip to content

08.02.2021

Nove boravišne dozvole usklađene s Uredbama Europskog parlamenta i Vijeća

AKD je uspješno ispunio sve preduvjete Europske unije vezane uz izradu i izdavanje dokumenta elektroničke dozvole boravka. Sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja, sve članice EU obvezale su se do siječnja 2021. godine započeti s izdavanjem novog obrasca boravišnih dozvola. 

Suradnjom MUP-a i AKD-a obavljena je prilagodba cjelokupnog informacijskog sustava, kojom je omogućena dostava podataka iz registracijskog ureda MUP-a do personalizacijskog centra AKD-a te učitavanje podataka na tijelo i u čip pojedinačne kartice dozvole boravka. Također, AKD je projektirao, uspostavio i proveo sigurnosnu akreditaciju kvalificiranog informacijskog sustava (KIS), te je jedina organizacija u Republici Hrvatskoj koja je u stanju prihvatiti i obrađivati podatke stupnja tajnosti EU SECRET. Osnovna namjena KIS-a je podržati izradu dizajna nacionalnih identifikacijskih dokumenata. 

U sklopu provedbe ovog projekta AKD je izradio i kartice biometrijskih dozvola boravka. Izrađene kartice proslijeđene su na testiranje u akreditirani laboratorij ICUBE Testing Center u Francusku, u kojem je uspješno provedeno niz testova vezanih uz ispitivanje mehaničkih/elektroničkih karakteristika, te aplikativnih testova za elektroničke putne dokumente s proširenom kontrolom pristupa (eMRTD with EACv1). Ovime je Republika Hrvatska ispunila sve preduvjete EU-a vezane uz izradu i izdavanje nove elektroničke dozvole boravka u predviđenom roku.