Skip to content
AKD hero image read2

Izjava o pristupačnosti

Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (AKD) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se središnju mrežnu stranicu AKD-a https://www.akd.hr/.
Stupanj usklađenosti 
Središnja mrežna stranica AKD-a https://www.akd.hr/ u većoj mjeri je usklađena s predmetnim Zakonom uz iznimke navedene u nastavku.
Nepristupačan sadržaj

Dio sadržaja stranice je nepristupačan iz razloga navedenih niže:

XX

Priprema izjave o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti sastavljena 1. lipnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije putem alata WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool).

AKD će redovito, sukladno promjenama, revidirati predmetnu izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste AKD.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta AKD-a korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: akd@akd.hr.
Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.