Norme i standardi

Politika sustava upravljanja

Definiranjem politika sustava upravljanja AKD d.o.o. se opredijelio za sustavno i učinkovito upravljanje kvalitetom i sigurnošću svojih proizvoda i usluga, za odgovorno i djelotvorno upravljanje energijom i zaštitom okoliša, održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja.

Sustavi upravljanja omogućavaju nam ispunjenje zakonskih obveza i osiguravaju dokaze da je poslovanje AKD-a usklađeno s upravljačkim postupcima koje propisuju europske ETSI i CEN norme i koji su kao najbolja praksa iskazani međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, Intergraf ISO 14298, ISO 12647, PCI CPS i SA 8000.

Sustav upravljanja kvalitetom temelji se na načelima usmjerenosti prema zadovoljenju zahtjeva kupaca, na kontinuiranom poboljšavanju procesa i na razvoj partnerskih odnosa, osiguravajući tako kvalitetan proizvod i uslugu.

Sustavi upravljanja energijom i zaštitom okoliša ugrađeni su u sve naše poslovne procese te predstavljaju neizostavne čimbenike u strategiji razvoja, poštivanju zakonskih obveza i dokaz su odgovornog odnosa prema energetskim resursima i zaštiti okoliša.

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću potpuno je posvećen zaštiti povjerljivosti svih podataka, integriteta i raspoloživosti cjelokupne materijalne i nematerijalne imovine, a u cilju unaprjeđenja sigurnosti poslovanja, očuvanja ugleda te održanja konkurentske prednosti.

Sustav upravljanja proizvodnjom unaprjeđuje postupke dizajniranja, izrade i individualizacije dokumenata i tiskovina, jamčeći pritom visoku razinu kvalitete i sigurnosti koju poznaje grafička industrija.

Upravljanje načelima društvene odgovornosti u središte politika stavlja radnika, njegova radna i druga univerzalna ljudska prava, zdravlje i sigurnost na radnom mjestu, pravnu zaštitu i motiviranost za stjecanje novih znanja sukladno međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim normama koje je Republika Hrvatska ratificirala..

Proizvodi i usluge AKD-a podvrgnuti su neovisnim ispitivanjima i ocjenjivanjima kako bi dokazali kvalitetu i sigurnost, te tako pomogli ostvarenju vizije razvoja elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Smatramo da uspjeh i održivi razvoj AKD-a dolazi kao rezultat sposobnosti organizacije da dugoročno planira i postigne svoje ciljeve, poklanjajući pritom pozornost potrebama i očekivanjima svih skupina dionika podjednako: radnicima, kupcima, dobavljačima, vlasnicima, partnerima i široj društvenoj zajednici.

AKD će sve upravljačke odluke donositi na načelu dobrog upravljanja koje se zasniva na uvažavanju stvarnih i mjerljivih činjenica i argumenata, pravodobnosti informiranja, uključivanju svih zainteresiranih te redovitom analiziranju učinaka svih odluka.

Vizija sustava upravljanja AKD-a je kontinuiranim unaprjeđivanjem poslovanja i organizacijske kulture postići poslovnu izvrsnost.

U ostvarivanju ove vizije pokreću nas ciljevi:

  1. poboljšati kvalitetu proizvoda i osigurati zadovoljstvo kupca;
  2. unaprjeđivati sigurnost i djelotvorno upravljati rizicima;
  3. brinuti o okolišu, racionalno upravljati energijom te pridonijeti konceptu održivog razvoja;
  4. poboljšati uvjete rada i sigurnost radnika te razvijati društveno odgovorno poslovanje;
  5. štititi privatnost i očuvati tajnost podataka;
  6. sustavno izgrađivati povjerenje i pospješiti usklađenost poslovanja.

Naša poslovna strategija zasniva se na kontinuiranom unapređenju sustava upravljanja kojim se ostvaruju vizija, misija i strateški ciljevi AKD-a.

Zagreb, 20. veljače 2018.                    

Glavni direktor                            

Jure Sertić