Skip to content
AKD hero image read2

Accessibility info

Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (AKD) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se središnju mrežnu stranicu AKD-a https://www.akd.hr/.
Stupanj usklađenosti 
Središnja mrežna stranica AKD-a https://www.akd.hr/ u većoj mjeri je usklađena s predmetnim Zakonom uz iznimke navedene u nastavku.
Nepristupačan sadržaj

Dio sadržaja stranice je nepristupačan iz razloga navedenih niže:

XX

Priprema izjave o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti sastavljena 1. lipnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije putem alata WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool).

AKD će redovito, sukladno promjenama, revidirati predmetnu izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste AKD.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta AKD-a korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: akd@akd.hr.
Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Cookie policy

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

Choice of cookies on this website

Allow or deny the website to use functional and/or advertising cookies described below:

Settings Accept necessary Accept