AKD hero image

Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.

Phone: +385 1 3657 610

Savska cesta 31
HR-10 000 Zagreb
E-mail: akd@akd.hr