Službena iskaznica

Službena iskaznica/propusnica stvara preduvjete za informatizaciju i digitalizaciju identiteta službenika, kako bi se na temelju sigurne autentifikacije i identifikacije moglo upravljati ostalim aspektima kadrovske i informacijske sigurnosti. 

Kroz povećanje efikasnosti rada službenika i povećanje sigurnosti i pouzdanosti u razmjeni dokumenata elektroničkim putem, postiže se izravno smanjenje troškova uredskog poslovanja, kao i vremenska komponenta poslovnog procesa.

Konkretne koristi od uvođenja sustava Službene iskaznice su standardizacija i unifikacija izgleda i funkcionalnosti isprava, kako bi se ista mogla koristiti za vizualnu identifikaciju i autorizaciju; povećanje sigurnosti i pouzdanosti u razmjeni dokumenata elektroničkim putem; stvaranje preduvjeta za centralizirano upravljanje pravima korisnika; stvaranje preduvjeta za smanjenje troškova dostave dokumenata u njihovoj svakodnevnoj razmjeni između tijela državne uprave; jednostavna mogućnost nadogradnje sustava u svrhu prilagodbe i implementacije na temelju budućih funkcionalnih zahtjeva; stvaranje preduvjeta za integraciju različitih institucija na državnoj i lokalnoj razini.

Pogledajte sve proizvode i rješenja