Telekomunikacijske kartice

Telekomunikacijsko tržište kontinuirano proizvodi, usavršava i inovira svoju tehnologiju. AKD u području raznih telekomunikacijskih prepaid kartica može fleksibilno podržati i pratiti zahtjeve telekomunikacijskih kompanija koje kreirajući svoje proizvode i usluge prate specifične zahtjeve tržišta i korisnika.

Pogledajte sve proizvode i rješenja