Antikorupcijski program

Pravo na pristup informacijama je demokratsko pravo građana i važno sredstvo za  osiguranje vladavine prava i dobrog upravljanja svih razina tijela javne vlasti.

Također je  preventivni alat za borbu protiv korupcije, koji s jedne strane jača otvorenost rada, a s druge strane sužava prostor zlouporabe tijela javne vlasti, preventivno djelujući na zakonitost i pravilnost u postupanju. Zakon o pravu na pristup informacijama omogućava građanima i pravnim osobama, domaćim i stranim,  pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti,  za koja ne postoje zakonska ograničenja koja bi štitila određene podatke radi zaštite drugih ustavom priznatih interesa. Pravnu zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija osigurava Povjerenik za informiranje, koji uz to ima funkciju nadzora, praćenja i promicanja prava na pristup informacija. Dana 08.03.2013. godine stupio je na snagu novi Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13).