IDP

Identity provider (IDP)

Web Servis za siguran login na bilo koju elektoničku uslugu ili online aplikaciju upotrebom identifikacijskog certifikata.

Više na stranici www.id.hr 

Pogledajte sve proizvode i rješenja