Proizvodnja & personalizacija

AKD je siguran i pouzdan partner kojem dugogodišnje iskustvo, stručnost, kvaliteta i uvažavanje eminentnih međunarodnih normi i certifikata osiguravaju izradu i isporuku proizvoda i usluga visoke kvalitete, nastalih pod strogo i sigurnosno kontroliranim uvjetima.

Proizvodnja spomenutih proizvoda prvenstveno obuhvaća isporuku sigurnosno zaštićenih, konvencionalnih i elektroničkih osobnih dokumenta, kartica te pratećih cjelovitih IT rješenja Vladi Republike Hrvatske, ali i drugim državama u okruženju.  

Nastavno na stečena iskustva, fleksibilnost i brze rokove realizacije, AKD e-Government tržištu nudi cjeloviti portfelj proizvoda iz segmenta e-dokumenata i kartica s pripadajućim IT rješenjima i uslugama. U navedenim suradnjama i partnerstvima AKD je sudionik većih nacionalnih projekata pokrenutih od strane resornih ministarstava, državnih institucija i agencija. Budući se proizvodni proces odvija u vrlo sigurnom i zaštićenom okruženju (dokazano certifikatima i međunarodnim normama koje se primjenjuju), AKD ima mogućnost proizvoditi (poštujući namjenu i zakonske zahtjeve) osobne dokumente građana za bilo koju zemlju svijeta.

AKD-ov proizvodni proces podrazumijeva primjenu i apliciranje različitih vrsta grafičkih, sigurnosnih značajki i zaštita te ugradnju i individualizaciju čipova. Osnovna namjena spomenutih sigurnosnih značajki i zaštita je sprečavanje krivotvorenja i neovlaštenog kopiranja, a u proizvode se ugrađuju/uvode od početka dizajna dokumenta ili kartica pa sve do završnog proizvoda. 
Dizajn, proizvodnja i personalizacija sigurnih osobnih dokumenata i kartica, zahtijevaju visoku razinu znanja i stručnosti u proizvodnji, IT resurse, visoku razinu kriptografskog znanja i integracijskog iskustva, što AKD ima i upravo to spremno nudi tržištu.

Sustavom za upravljanje dokumentima AKD omogućuje upravljanje setovima podataka (biometrijskim podacima, pametnim čipovima, sigurnosnim fizičkim elementima) i životnim vijekom dokumenta ili kartice i to tijekom cijelog zaokruženog proizvodnog procesa; preuzimanja zahtjeva i osobnih podataka, proizvodnje (od ulaza repromaterijala do kontrolirane proizvodnje, komisijskog uništavanja dokumenata s greškom), personalizacije, dostave gotovog dokumenta te praćenja valjanosti ili isteka važenja dokumenta radi drugih zadanih ograničenja, mogućnost produženja valjanosti te svih drugih zahtjeva koji su eventualno postavljeni.