Common Criteria EAL4+

CC EAL4+AKD eID Card 1.0, proizvod je certificiran od strane BSI-a, prema Common Criteria EAL4+, EN 419 211 koji može generirati interne ili eksterne ključeve za potpis i komunicirati s eksternom aplikacijom na siguran način. Prikladan je za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa (QES) i pohranu kvalificiranih certifikata (SSCD) usklađenih s Direktivom 1999/93/EC i zakonskom regulativom. AKD e-ID kartica predstavlja važan element u realizaciji projekata e-Vlade bilo da je riječ o nacionalnoj e-ID osobnoj iskaznici ili projektima e-Uprave, e-Zdravstva, e-Transporta, e-Glasovanja te u korporativno-gospodarskom sektoru (e-Businessa i e-Bankinga), projektima za koje je potrebno osigurati visoku razinu sigurne autentifikacije i komunikacije između građana i on-line usluga.