HACCPHACCP sustav je međunarodno priznati, preventivni sustav sigurnosti hrane, koji osigurava proizvodnju zdravstveno ispravnih prehrambenih proizvoda, te je temelj učinkovitog sustava za sigurno upravljanje hranom definiranog normom ISO 22000.

Nakon pregleda cjelokupne dokumentacije i pripadajućih zapisa te kontrole kritičnih točaka AKD je uspješno je potvrdio i sustav upravljanja hranom – HACCP (Hazard Analisis Critical Control Point). HACCP se odnosi na pripremu, čuvanje i raspodjelu namirnica u svrhu nadzora njihove kakvoće i zdravstvene ispravnosti kroz kontrole kritičnih točaka, nadogradnju postojećih skladišnih prostora, modernizaciju opreme za čuvanje i pripremanje hrane, te edukaciju osoblja AKD-a.