ISO 14001:2015

ISO 14001:2004ISO 14001 je međunarodna norma za upravljanje organizacijom s ciljem nadzora i stalnog smanjivanja negativnog utjecaja procesa i djelatnosti organizacije na okoliš i prirodne resurse. Primjenom spomenute norme tvrtka dokazuje učinkovito upravljanje aspektima okoliša svojim poslovnim aktivnostima, istovremeno vodeći brigu o zaštiti i očuvanju okoliša. Pored prednosti da je poslovanje tvrtke usklađeno s predmetnim zakonodavstvom, da udovoljava zahtjevima potrošača te poboljšava ugled organizacije i konkurentnost, primjenom norme tvrtka pokazuje visok stupanj ekološke osviještenosti.

Agencija za komercijalnu djelatnost kao odgovoran subjekt proizvodne djelatnosti sustavno vodi brigu o svim segmentima poslovanja, te u skladu s tom činjenicom posebnu pozornost posvećuje zaštiti okoliša. Temeljem te poslovne i društvene odluke, AKD je u svoj proizvodni proces grafičke industrije integrirao normu ISO 14001:2004, ponajprije kako bi proizvodne procese i radne aktivnosti prilagodio u skladu sa smjernicama očuvanja i zaštite okoliša.