MasterCard

Mastercard certifikat

AKD je uspješno završio certifikacijski ciklus prema PCI CPP normi koja propisuje visoke zahtjeve za logičku i fizičku sigurnost za proizvođače i personalizacijske centre EMV kartica te proizvodnju i personalizaciju PIN omotnica. To znači da smo neovisnim revizorima dokazali da su naši poslovni procesi u skladu sa svim sigurnosnim standardima koje zahtijeva certificirana proizvodnja.

Novi certifikat, koji vrijedi do 30. travnja 2021. godine, potvrđuje da je AKD autoriziran za certificiranu pripremu podataka i personalizaciju EMV bankarskih karticaMastercard, Maestro i Cirrus Branded Cards, što ga čini kvalitetnim i pouzdanim partnerom bankarskom sektoru. Naime, MasterCard International proizvođačima bankarskih kartica izričito uvjetuje poseban pristup materijalima i specifikacijama kao i poštivanju sigurnosnih, financijskih i ugovornih zahtjeva, a sam se certifikat odnosi na proizvodne procese pripreme EMV podataka i usluga individualizacije koje obuhvaćaju individualizaciju čipa, emboss, indent ili laserski tisak na karticama te kodiranje magnetske trake.

AKD je tijekom godina rada u području platnih kartica stekao značajno tehničko iskustvo u kreiranju kartičnih profila, razvoju personalizacijskih skripti i općenito u procesima upravljanja razvojem novih kartičnih proizvoda temeljem što se najbolje očituje u konstantnom porastu klijenata koji koriste EMV personalizacijske usluge AKD-a.