Etički kodeks

Etički kodeks

Etički kodeks objedinjuje osnovne vrijednosti AKD-a i načela ponašanja radnika koja su u suglasju s etičkim, moralnim i profesionalnim normama te općeprihvaćenim europskim i civilizacijskim vrijednostima.

Svrha mu je uputiti radnika na oblike prihvatljivog ponašanja u radnoj okolini te mu pružiti opće smjernice u rješavanju moralno i etički nejasnih situacija s kojima se susreće u radnoj sredini.Kodeks se odnosi na sve radnike AKD-a i dostupan je svima.

Novozaposleni radnici će prilikom zapošljavanja biti informirani o Etičkom kodeksu AKD-a.Osim dosljedne primjene načela ponašanja iz ovog Kodeksa, radnici su dužni poštovati i primjenjivati normativne akte i odluke AKD-a te djelovati u skladu s pozitivnim zakonodavnim propisima Republike Hrvatske.