Skip to content

S osobitom pažnjom pratimo zaprimanje, rješavanje i realizaciju zahtjeva za pristup informacijama te početkom godine dostavljamo ministarstvu nadležnom za opće poslove uprave izvješće o prethodnoj godini vezano uz provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kako ostvariti pravo na pristup informacijama?

Pravo na pristup informacija podnosi se pravilnim ispunjenjem Zahtjeva za pristup informacijama , koji da bi bio valjan, mora sadržavati obveze podatke:

ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,

tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište,

podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

svrha korištenja informacija,

način pristupa informacijama.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Pristup informacijama moguće je zatražiti ispunjenjem Zahtjeva za pristup informacijama
pisanim putem na adresu:

Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Savska cesta 31, 10 000 Zagreb

elektronskom poštom na adresu: pristupinformacijama@akd.hr 

na broj fax-a: 01/ 4843 517

donijeti osobno u ured pisarnice AKD-a radim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama PDF

Ograničavanje ili uskraćivanje prava na pristup informacijama

AKD d.o.o. će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Također, pravo na pristup informaciji može biti uskraćeno ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

  1. onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela,
  2. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
  3. onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
  4. izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje, sigurnost ljudi ili za okoliš,
  5. onemogućilo provođenje gospodarske ili monetarne politike,
  6. ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Troškovi izdavanja informacije

Ovlaštenik prava na informaciju kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu propisanom Kriterijima za određivanje visine naknade iz Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13).

Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam