Informacije o postupcima nabave

Informacije o postupcima nabave

AKD d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, sukladno Uredbi o popisu obveznika zakona o javnoj nabavi (NN 83/2009) i Mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova od 15.01.2009. god. iz kojih je razvidno da AKD d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

AKD zadovoljava mjeru 1.7.3. AKP-a temeljem odredbi internog Pravilnika o postupku nabave roba, usluga i radova, a kroz objavu tražene dokumentacije.

Opći uvjeti nabave

Pravilnik o nabavi - Pozivi za nadmetanje

Najava nabava

Postupci nabave i potpisanih ugovora